Referat fra Generalforsamling

Dagsorden fra Generalforsamling

DAGSORDEN.

Valg af dirigent og stemmeudvalg.

Beretning for året 2018.

Regnskab for 2018.3a)

Budget for 2019.

Indkomne forslag.

BEMÆRK: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Valg:

Valg af kasser for 2 år.

Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år.

På valg er Jan H Pedersen, have nr.38. Modtager ikke genvalg.

Valg af 1 suppleant for 1 år.

På valg Tina Kjelstrup, have nr. 37. Modtager ikke genvalg.

Valg af 1 suppleant for 1 år.

På valg er Per Johansen,have nr. 54.

Valg af revisor for 2 år.

På valg er Peter Vistoft, have nr. 55.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg er Annie Nielsen, have nr. 24.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg er Carsten Nielsen, have nr. 22.

Valg af 4 gangformænd.

På valg er Lars Kjelstrup, have nr. 37.Michael Nørbork, have nr. 16, modtager ikke genvalg, Peter Vistoft, have nr. 55, Svargo Petersen, have nr. 78.

Valg af 3 delegerede til kredsrepræsentantskabsmødet. Bestyrelsen vælger normalt disse ud fra sin midte.

Festudvalg beretter bl. A. ved Martin Trædborg

Regnskab.

Valg til festudvalg.

Eventuelt.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Formand Lene Jul Christensen

Møllemarksvej 89. 5200 Odense V.

Der afholdes generalforsamling torsdag den 07. marts 2019 kl. 19.00 i Selskabslokalerne ”kirken”på Cirkuspladsen nr.2, 5200 Odense V.

DAGSORDEN.

Valg af dirigent og stemmeudvalg.

Beretning for året 2018.

Regnskab for 2018.3a)

Budget for 2019.

Indkomne forslag.

BEMÆRK: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Valg:

Valg af kasser for 2 år.

Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år.

På valg er Jan H Pedersen, have nr.38. Modtager ikke genvalg.

Valg af 1 suppleant for 1 år.

På valg Tina Kjelstrup, have nr. 37. Modtager ikke genvalg.

Valg af 1 suppleant for 1 år.

På valg er Per Johansen,have nr. 54.

Valg af revisor for 2 år.

På valg er Peter Vistoft, have nr. 55.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg er Annie Nielsen, have nr. 24.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg er Carsten Nielsen, have nr. 22.

Valg af 4 gangformænd.

På valg er Lars Kjelstrup, have nr. 37.Michael Nørbork, have nr. 16, modtager ikke genvalg, Peter Vistoft, have nr. 55, Svargo Petersen, have nr. 78.

Valg af 3 delegerede til kredsrepræsentantskabsmødet. Bestyrelsen vælger normalt disse ud fra sin midte.

Festudvalg beretter bl. A. ved Martin Trædborg

Regnskab.

Valg til festudvalg.

Eventuelt.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Formand Lene Jul Christensen

Møllemarksvej 89. 5200 Odense V.

Mellem Stadionvej 42 -44

DAGSORDEN.

Valg af dirigent og stemmeudvalg.

Beretning for året 2018.

Regnskab for 2018.3a)

Budget for 2019.

Indkomne forslag.

BEMÆRK: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Valg:

Valg af kasser for 2 år.

Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år.

På valg er Jan H Pedersen, have nr.38. Modtager ikke genvalg.

Valg af 1 suppleant for 1 år.

På valg Tina Kjelstrup, have nr. 37. Modtager ikke genvalg.

Valg af 1 suppleant for 1 år.

På valg er Per Johansen,have nr. 54.

Valg af revisor for 2 år.

På valg er Peter Vistoft, have nr. 55.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg er Annie Nielsen, have nr. 24.

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg er Carsten Nielsen, have nr. 22.

Valg af 4 gangformænd.

På valg er Lars Kjelstrup, have nr. 37.Michael Nørbork, have nr. 16, modtager ikke genvalg, Peter Vistoft, have nr. 55, Svargo Petersen, have nr. 78.

Valg af 3 delegerede til kredsrepræsentantskabsmødet. Bestyrelsen vælger normalt disse ud fra sin midte.

Festudvalg beretter bl. A. ved Martin Trædborg

Regnskab.

Valg til festudvalg.

Eventuelt.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Formand Lene Jul Christensen

Møllemarksvej 89. 5200 Odense V.

Del siden