Fremtidens kolonihave

Fremtidens kolonihave i Odense Kommune.
 
Regler for byggeri og ophold.
 
Bjarne vil give en kort information under eventuelt til generalforsamlingen og kopi af brevet bliver hængt op i kasserne i haven.

Spildevand

Følgende er modtaget fra Odense Kommune, via, Havelodsselskabet.

"Odense Kommune undersøger/overvejer i øjeblikket den fremtidige spildevandshåndtering i kommunens kolonihaver. Herunder overvejes det, om nogen haveforeninger evt. skal kloakeres, og hvordan det i givet fald, skal betales herfor. Der må stadig gerne søges om etablering af samletanke. Haver, der etablerer samletanke nu, kan som udgangspunkt ikke forvente økonomisk kompensation, forlænget tidsfrist for kloakering el. lign., hvis det senere besluttes, at haveforeningen skal kloakeres. Det forventes, at i løbet af efteråret træffes en beslutning om, hvilke spildevandsløsning, der skal arbejdes videre med. Det vides pt. ikke, hvordan tidshorisonten for gennemførelsen bliver, hvis der træffes beslutning om kloakering."

Adgang til H/F Snapindløkken

Der er adgang til H/F Snapindløkken gennem de 2 porte fra Møllemarksvej og den lille låge mod Langesøstien (broen over stadionvej).

De 2 store porte mod Møllemarksvej er monteret med en hængelås i kæde(samme nøgle som til toiletterne).
I perioden 1. april til 30. september skal portene være låst fra kl. 20.00 til næste morgen kl. 08.00.
I perioden 1. oktober til 31. marts skal portene være låst hele døgnet.
Dette er for at mindske muligheden for uønsket besøg i vore haver.

Den lille port mod Langesøstien er ikke låst, men husk at lukke den hver gang du går i gennem den.

Adresseændring

Adresse, telefon og mail adresse ændring bedes oplyses på mail til:
snapindloekken@gmail.com

Vandning af haver

Vanding af haver.

Vanding med slange kan ske på alle dage, men  derskal altid være en person til stede i haven ved vanding med slange.


Der afregnes efter egen vandmåler.

 

Tilladelse til byggeri

Haver må ikke sælges uden forhånds godkendelse og vurdering af bestyrelsen.
     
Der skal altid indhentes tilladelse fra bestyrelsen:
   Hvis du ønsker at bygge nyt,
   Bygge om
   Bygge til.

Dette gælder alle former for ændringer på grunden:
   Halvtage
   Udestue
   Åbne og lukkede terrasser
   Opsætning af drivhuse
   Opsætning af legehus
   Opsætning af hegn

Ansøgningsskema kan fås ved bestyrelsen, og der skal vedlægges en målfast tegning.

Alle ansøgninger skal godkendes af Havelodsselskabet inden igangsætning.

Brændeovn og skorsten skal godkendes af skorstensfejer og kopi af godkendelsen skal fremsendes til formanden.

 

Afbrænding af haveaffald

Ordensregler for medlemmer i Haveforeningerne i Odense Havelodsskab.

Haveaffald må kun brændes på de tidspunkter, der er fastsat i Odense Kommunes regulativ for afbrænding af haveaffald.

Odense byråd har den 19. januar 2011 vedtaget følgende:
"I byzonen må der IKKE afbrændes haveaffald.
Dette gælder hele året, dog med undtagelse af den 23. juni. (Sankt Hans aften)."

Dette betyder, at man fra ovenstående dato IKKE må brænde haveaffald af i haveforeningen.

Der må dog altid, under kontrollerede forhold, laves et hygge eller/og snobrøds bål.
 

Parkering

Biler, cykler, knallerter, trailere, barnevogne m.m. må ikke parkeres på hoved- eller mellemgange. Der henvises til haveforeningens P-pladser.

Når man forlader haveforeningen som den sidste, bedes man lukke og låse porten ved Møllemarksvej. Dette gøres for at mindske indbrud og hærværk i haveforeningen.

Klipning af hæk

Hækkene skal renholdes fortløbende.
Hækkene skal klippes mindst 2 gange om året,
1. gang senest den 1. juli og 2. gang senest den 1. oktober.

Hoved- og mellemgangen ud for din have, skal rengøres og holdes ren ud til midten af gangen.

Have, hus og drivhus skal holdes i pæn stand.

Det er ikke tilladt, at gå ind i andre folks haver for at klippe hæk, medmindre det er aftalt på forhånd.
 

Fælles områder

Der er fællesarbejde 2 gange om året.
Her ordnes fællesområderne som for eksempel pladsen ved fælleshuset, parkeringspladser m.m.

Udeblivelse uden afbud fra fællesarbejde koster kr. 500,00 i gebyr, som vil blive opkrævet på girokort.

Man kan evt. bytte med en anden, hvis man ikke kan den planlagte dato eller aftale med sin gangformand, at man selv udfører ens del af arbejdet en anden dag.

Ved akut udeblivelse på dagen, skal man under alle omstændigheder give gangformanden besked.