Lunkning af vandet 2021 og åbning 2022

Lukning af vandet 2021

Lørdag den 30 oktober kl. 10.00, bliver der lukket for vandet i haveforeningen.
Det betyder også at der lukkes for toiletterne, og udslagskummen, så hvis du skal have tømt inden
vinterperioden, så bedes du gøre det inden da.

Åbning af vandet vil ske i april 2022, når der ikke er mere frost i jorden, så dine vandrør ikke springer.