referat generforsamlingen underskrevet

Dagsorden generalforsamling 2021