Dagsorden for generalforsamling 2018

Der afholdes generalforsamling torsdag den 22. FEB 2018 kl. 19.00 i Selskabslokalerne ”kirken” på Rantzausvej 1, 5200 Odense V.

 

REFERAT af generalforsamlingen

Fremmødt: 21 haver

  1. Valg af dirigent og stemmeudvalg.

Jan Hjølund er valgt til dirigent. Carsten og Annie valgt til stemmeudvalg.

  1. Beretning for året 2017. Beretning godkendt. Bilag 1

  2. Regnskab for 2017. Regnskabet godkendt. Kopi af regnskabet (bilag 2)

3a)  Budget for 2018. Kopi af budget (bilag 2) Bestyrelsen informerede om at de årlige udgifter til foreningshuset er stærkt stigende, grundet toilette og vand øget forbrug. Derfor stiger udgiften til foreningshuset på havelejen.

 

  1. Orientering om registreringerne til Odense Kommune. A

At der ikke er kommet nogen afgørelse endnu. Samletanken er dog blevet trykprøvet og det viste sig at afløb fra køkkenvasken og håndvaskene ikke samles i samletanken, men i 2 faskiner. De godkendte papir og virkelighedens verden ikke stemte overens. Dette arbejde skal laves om, når den kendes en afgørelse fra Odense Kommune.

  1. Indkomne forslag.

BEMÆRK: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der er ikke indkommet forslag.

  1. Valg:

 1. Valg af formand for 2 år.

På valg er Lene Jul Christensen have nr. 82. Er genvalgt.

Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år.

På valg er Dorthe Jacobsen, have nr.7. Er genvalgt.

Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år.

På valg er Carsten Jensen, have nr.7. Er genvalgt.

Valg af Bestyrelsesmedlem for 1 år.

På valg er Grethe Hagen Sørensen, have nr.26.  Modtager ikke genvalg

Jan Hjølund , have nr. 38 er valgt

 1. Valg af 1 suppleant for 1 år.

På valg Tina Kjelstrup, have nr. 37. Er genvalgt

 

 1. Valg af 1 suppleant for 1 år.

På valg er Per Johansen,have nr. 54. Er genvalgt

 

 1. Valg af revisor for 2 år.

På valg er Preben Glintborg have nr. 35 Er genvalgt

 1. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg er Annie Nielsen, have nr. 24. Er genvalgt

 

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg er Jan Hjølund, have nr. 38.

Carsten Nielsen, have nr. 22 er valgt.

 

 1. Valg af 4 gangformænd.

På valg er Lars Kjelstrup, have nr. 37.Erik Sørensen, have nr. 15,

Peter Vistoft, have nr. 55, Svargo Petersen, have nr. 78.

Lars Kjelstrup, have nr 37, Michale Bork, have nr. 16, Peter Vistoft, have nr. 55, Svargo Petersen, have nr. 78/ Vibeke Mogensen, have nr. 89 er valgt

 

 1. Valg af 3 delegerede til kredsrepræsentantskabsmødet. Bestyrelsen vælger normalt disse ud fra sin midte.

 

  1. Festudvalg berettede bl. A. ved Annie Nielsen.

    1. Regnskab.

    2. Valg til festudvalg.

Annie Nielsen fortalte, Erik Sørensen, Carsten Nielsen og Annie Nielsen har valgt at stoppe i festudvalget, dog vil festudvalget opfordre til at andre meldte sig til dette arbejde. Regnskabet blev fremlagt og festudvalget meddelte at opstartsdatoen for lotteriet vil der komme opslag op om senere.

 

  1. Eventuelt.

Der blev stillet spørgsmål til om vandet blev åbnet for til påske. Formanden kunne fortælle at vandet tidligst vil blive åbnet 1 april, da det først er der at Odense kommune har givet tilladelse til at det må åbnes.Jan takkede for god ro og orden og mødet blev hævet.